Et nyt skridt på vejen

Det er nu blevet fredag aften, og mit hoved får sig et tiltrængt hvil på sofaen. I torsdags sluttede min ferie nemlig. Og jeg er nu startet på mit praktikforløb i Dansk Supermarked. Det er i indkøbsafdelingen, at jeg skal sidde og lære en masse nyt. Efter et par yderst gode og positive opstartsdage, glæder jeg mig rigtig meget til at komme igang. Især fordi jeg længe har tænkt, at jeg gerne vil arbejde indenfor indkøbsområdet. Forløbet er hermed en rigtig god mulighed for at udforske, hvordan sådan en afdeling fungerer, og om det er noget jeg også brænder for.

Pernille Bladt Køhrsen, Dansk Supermarked, Aarhus Erhvervsakademi

Endnu et skridt på vejen imod færdiggørelsen af min bacheloruddannelse er hermed taget i dag. Jeg læser min bachelor i international salg og marketing på Aarhus Erhvervsakademi i Viby J. Uddannelsen tager sammenlagt 3,5 år, hvoraf de to af semestre er praktikperioder. Mit første praktikophold foregik i den lille iværksætter virksomhed GEPARD. Her var jeg super glad for at være, og det var rigtig spændende at se en iværksætter virksomhed indefra. Nu er jeg havnet i en kæmpe stor koncern, hvilket jeg også er rigtig glad for. Dermed opnår jeg indsigt i både meget små og meget store virksomheder, hvorfor læringsudbyttet også vil være meget forskelligt.

Jeg har samlet set været glad for og godt tilfreds med mit studie. Det bunder primært i de mange praktiske cases, og den daglige kontakt man som studerende kommer til at have med erhvervslivet. I forhold til at sidde til forlæsninger, arbejdes der utrolig meget i grupper og altid med enten praktiske eller virkelige eksempler. Jeg ser det som en kæmpe fordel, at man på sit studie har haft stor berøring med det erhvervsliv, man meget snart skal ud og være en del af. Det giver en masse praktisk erfaring, som ikke kan fås fra bøger og så udvider man sit netværk. Netop at udvide sit netværk og få nogle nye, relevante kontakter, er efter min overbevisning alt afgørende når studiet slutter, og en karriere begynder. Det er igennem netværket at jobs bliver fundet og netværket alene kan også have stor betydning for, om man er attraktiv for en virksomhed eller ej. Det handler jo også for dem om, at deres medarbejdere har så store netværk at trække på som muligt.

Jeg har erfaret, at Aarhus Erhvervsakademi virkelig har fingeren på pulsen i forhold til, hvad der rør sig i erhvervslivet. Samtidig giver de dig alle muligheder for at udvide dit netværk på kryds og tværs og i mange forskellige retninger. Derfor har denne uddannelsesform været den helt rigtige for mit vedkomne, og jeg glæder mig helt utrolig meget til at færdiggøre mit studie i de kommende måneder! 🙂

Reklamer

Hvordan sociale medier, relationer og B2B markedet hører sammen

Projektet omhandlende opbygning af relationer på B2B markedet igennem sociale medier er nu afsluttet med karakteren 12.
Det er der nu kommet en 20 siders rapport ud af. Jeg fandt projektet super spændende, og jeg vil derfor forsøge at videregive min nye tilegnede viden, og uddrag af mit projekt her på bloggen.

Nedestående uddrag fra min rapport har til formål at frembringe en forståelse for, hvordan sociale medier og relationer hænger sammen. Og herigennem få en forståelse for hvorfor det må være væsentligt at undersøge, hvordan relationsopbygning på sociale medier kan, og bør, bruges på B2B markedet.

Er mennesker blevet afhængige af internettet og de sociale medier? Det der måske er sket, er at folk er blevet afhængige af det, internettet kan give. Internettet er en integreret del af hverdagen, men det betyder ikke, at folk ikke ville kunne undvære det. Det betyder, at vedkommende ville savne det, hvis det blev taget væk. Mennesker er derfor ikke afhængige af Facebook, Twitter eller LinkedIn, men derimod af det behov for fællesskab, relationer og vidensdeling de sociale medier fører med sig. (Elmstedt L. B., 2011)

Den fysiske kontakt suppleres i dag med en relation online. Når en person er alene, kan vedkommende stadig have et behov for, ikke at føle sig alene. De sociale medier giver mennesker mulighed for at være sammen, uden fysisk at være det. Det giver en tryghedsfølelse, og bunder rent fysisk i hjernens dopaminsystem. Dopamin er et stof, som bliver udskilt i hjernen, når noget rart sker. Når en person eksempelvis går på Facebook for at blive opdateret, og interagerer med sit netværket, udskilles dopamin som en slags belønning for at noget rart sker. Kroppen vil grundet den rare følelse forsøge at opnå dette igen, og det er en af flere grunde til, at man bliver ved med at benytte sociale medier. (Elmstedt L. B., 2011)

Mennesker elsker at deltage, dele og skabe (Strategic researcher, 2013). Sættes det i forbindelse med sociale medier, opstår der muligheder som virksomheder bør gøre brug af. Som de fleste ser i deres dagligdag, har mange virksomheder, som arbejder på B2C markedet, allerede taget de nye muligheder til sig. Ved at udvide interaktionen på de sociale medier til ikke kun at omhandle personers private venner, danner personer nu også relationer med virksomhederne på de sociale medier. Virksomheden kan være i direkte kontakt med deres kunder, og dermed knytte relationer.

Det må efterhånden være slået fast i overstående, at relations opbygning og fastholdelse skal have en del af æren for successen med de sociale medier. B2C markedet har allerede taget dette til sig. Umiddelbart er der endnu blandt direktioner og ledere på B2B markedet en del skepsis om de sociale mediers kunnen og effekt (Strategic researcher, 2013). Men når det nu også er mere eller mindre kendt, at B2B markedet bygger på relations opbygning, bør der så ikke være en mulighed for, at B2B virksomheder også kan benytte sociale medier i højere grad, end de gør det på nuværende tidspunkt?

Kilder

  • Elmstedt L. B., 2011. Hvorfor bliver vi afhængige af Facebook?, (artikel på internet). Tilgængelig her.
  • Strategic researcher, 2013. Socialize the enterprise, (Fordrag med strategic researcher). Præsenteret den 13. maj 2013.

Sociale medier på B2B markedet

Bøger om sociale medier på B2B markedet

De sidste 5 uger af mit semester, inden sommerferien for alvor banker på døren, skal bruges på et projekt kaldet: Valgfrit element.
Jeg har valgt, at mit valgfrie element skal omhandle de sociale medier på B2B markedet. Det er vi en studiegruppe på 6 studerende der har valgt.
Vi skal alle udarbejde en 20 siders rapport, om hvert vores perspektiv på emnet. Forløbet afsluttes med et seminar, hvor alle 6 perspektiver skal fremlægges og diskuteres.

Jeg har valgt at bruge min tid på denne problemstilling:

“Bør der opbygges relationer på B2B markedet igennem sociale medier og hvordan skal det i så fald gøres?”

Jeg synes det er et super spændende perspektiv, da B2B markedet beskæftiger sig rigtig meget med relationer, men stadig ikke er så glade for de sociale medier. Og det endda selvom de sociale medier netop handler om at opbygge og fastholde relationer.

Vi er på nuværende tidspunkt ca. halvvejs i forløbet, og jeg synes allerede jeg er blevet meget klogere! 😉
Jeg har fundet meget af mit materiale og litteratur, så de næste par uger står den på projektskrivning.

På kusus i blogging, SEO og sociale medier

1, 2, 3 – Så blev man voksen og deltager nu hele ugen i diverse kurser!

I dag står den på sociale medier og herunder blogs. I tirsdag blev emner indenfor SEO behandlet og på fredag udvider jeg min horisont med billedebehandling og photoshop.

Til daglig læser jeg på Aarhus Erhvervsakademi og er igang med min Bachelor i international salg og marketing. Selvom dagligdagen står på undervisning, opgaveskrivning og projekter, bør man efter min mening altid udnytte muligheden for, at lære nyt i forhold til sit fag og interesser. I stedet for at nyde det gode vejr, går min dag derfor med at blive klogere på den sociale medieverden. Mon ikke solen gemmer et par stråler til efter kl. 16.00 😉

Billede