Valg af sociale medieplatforme på B2B markedet

Uddrag fra projektopgave om relationer, B2B markedet og sociale medier.

Det meget vigtigt, at virksomheder vælger målet med en social mediestrategi, før de kaster sig ud på diverse forskellige platforme. Ud over at virksomheden skal fastsætte et mål, må den også fastsætte hvordan målet skal nås, og hvilken taktik virksomheden vil følge for at nå det. Det skal til sidst munde ud i, at de helt optimale værktøjer, og hermed platforme, udvælges og kan benyttes på den mest optimale måde. En model der kan benyttes til dette formål kaldes en ”Fire trins Proces” (Gillin, P. & Schwartzman, E., 2011, s. 144-151).

Valg af social medieplatform

Trin 2 i denne model, er væsentlig at se nærmere på. Trinnet er ofte et kritisk punkt for mange virksomheder, da sociale medier er svære at måle på. Der kan godt opstilles målepunkter for, at kunne følge op på brugen af de sociale medier, men det vurderes, at det skal gøres over lang tid og med tålmodighed. Sociale medier bygger på relations opbygning, og i høj grad SEO optimering.  Begge dele tager tid at bygge op, og derfor tager det tid at blive succesfuld på de sociale medier. I det første stykke tid kan være meget lidt trafik på en blog, og den vil måske ikke rangere højt i forhold til SEO. Men er indholdet relevant, og formår virksomheden derfor at tiltrække læsere, vil effekten vise sig på sigt. Det er i stor modsætning til en stor reklame kampagne, hvor der nemmere kan udarbejdes direkte målepunkter på effekten af denne. (Gillin, P. & Schwartzman, E., 2011, s.159+164)

Endvidere må det tages med i overvejelserne, at det man ofte måler sociale medier på, som for eksempel likes, ikke er hensigtsmæssigt i forhold til relations opbygning. At måle på noget ”forkert” bare fordi man vil måle noget, kan være uhensigtsmæssigt, da det vil flytte fokus fra relations opbygning, til at få så mange likes som muligt. (Socialsemantic.eu, 2012 s. 31-32)

Men tilbage til spørgsmålet om, hvad der taler for og imod, i forhold til at benytte udvalgte platforme til at bygge relationer.

Facebook: I et B2C perspektiv vurderes det, at Facebook leverer størst værdi, indenfor den marketing, som det er muligt at lave på platformen. I forhold til B2B markedet og relationer, ligger der dog stor værdi i, at opbygge troværdighed omkring et brand (Gillin, P. & Schwartzman, E., 2011, s. 105). Det gøres på baggrund af at interessante og relevante ting bliver delt eller liket. I forhold til andre medier, er Facebook et meget åbent forum, hvor det ikke er muligt at ”skjule sig” (Gillin, P. & Schwartzman, E., 2011, s. 105). Det skal ikke betyde, at det er meningen at man skal skjule sig på de sociale medier, men da B2B virksomheder først er ved at indtage sociale medier på nuværende tidspunkt, kan der være en forestilling om, at de fortrækker mere lukkede forum, hvor der kan diskuteres og debatteres.

LinkedIn: I forhold til Facebook, kan LinkedIn virke mere målrettet og seriøs. Det professionelle fokus, er ligeledes attraktivt for B2B virksomhederne, idet den personlige og uprofessionelle brug af sociale medier, godt kan afskrække nogen virksomheder. Endvidere er LinkedIn bygget op om relationer i form af connections. Det giver virksomhedens medarbejdere mulighed for, at kunne trække på sit professionelle netværk i arbejdsøjemed. Ydermere giver det virksomheden mulighed for, at have nogle relevante følgere af en virksomhedsprofil, hvorfor en relations opbygning sker når der interageres med disse. Oprettelse og deltagelse i relevante branche/produkt grupper er også relevant ved relations opbygning. Herigennem kan der på en troværdig måde, skabes opmærksomhed og kontakt til andre. Mange faktorer på LinkedIn handler om kontakter og vidensdeling, og derfor er LinkedIn en attraktiv platform for relations opbygning på B2B. (Gillin, P. & Schwartzman, E., 2011, s. 106)

YouTube: Ligesom blogs er YouTube en måde at formidle indhold på. Måden hvorpå platformen kan benyttes i relations sammenhænge er den, at videoerne kan deles på diverse andre medier og skaber derfor grobund for en debat/samtale og hermed en kontakt. Endvidere kan der direkte på YouTube kanalen kommenteres på videoerne. Så relationen kan i princippet opstå på platformen alene.

Blog: Især to faktorer er væsentlige, når der ses på hvorfor blogging skaber relationer. For det første giver en blog en virksomhed muligheden for, at etablere sig som videns ekspert indenfor en bestemt branche. For det andet skaber en blog troværdighed omkring virksomheden. Kombineres disse to står man med en virksomhed som levere troværdig viden indenfor et bestemt område. Troværdighed og viden vurderes til at være kilden til en god relation og igennem en blog får virksomheden muligheden for at løse en kundens, eller en kommende kundes problem, og dermed har man skabt starten på en god relation. (Gjede, M., 2012)

Det der kan være ulempen ved blogs, i forhold til relations opbygning er, at det kan minde en smule om envejskommunikation, og dermed kan det være svært at føre en samtale (Gillin, P. & Schwartzman, E., 2011, s. 104). Det er ikke godt i forhold til en relation, og derfor må virksomheden stræbe efter, at få læseren til at deltage aktivt. En aktiv deltagelse fra begge parters side i en relation gælder dog for alle sociale medier, før at de kan blive en succes.

Det vurderes, at alle overstående platforme, på nær Facebook, ville kunne bruges til det formål, at opbygge relationer på B2B markedet. Facebook henvender sig mere til B2C markedet, og da der er gode muligheder i de andre platforme, bør Facebook måske undlades. Hvad der dog er væsentligt er, at alle de sociale medier har svært ved at stå alene, hvorfor de vil få den største effekt ved at arbejde sammen (Silveri, A., 2010). Det sker eksempelvis ved, at et nyt blogindlæg postes på LinkedIn og Twitter for at gøre opmærksom på det og for at starte en samtale op (Gjede, M., 2012). Det samme kan gøres med YouTube.

Kilder

  • Gillin, P. & Schwartzman, E., 2011. Social marketing to the business customer. 1. Udg. John Wiley & Sons, Inc
  • Socialsemantic.eu, 2012. Networked Business Factbook, (internet). Kan hentes her.
  • Gjede, M., 2012. Hvorfor skal jeg blogge?, (blogindlæg). Tilgængelig her.
  • Silveri, A., 2010. The recipe for B2B social media success. Sales. (Januar 2012), 823 ord. Kan bestilles på videnskabelige artikler.
Reklamer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s